fbpx

Nr.

Adresas

Statusas

Namo
plotas (m2)

Kaina

Nr:
1
Adresas
Laukuvos g. 27 a
Nr. 1
Statusas: Rezervuotas
Namo plotas(m2): 115.05
Kaina: 166822.5€
Žemės: 4.28a
Priedai: Žemė.
Statusas
Rezervuotas
Namo plotas (m2):
115.05
Kaina:
166822.5€
Nr:
2
Adresas:
Laukuvos g. 27 a
Nr. 2
Statusas: Laisvas
Namo plotas(m2): 106.3
Kaina: 154135€
Žemės: 2.3a
Priedai: Žemė.
Statusas:
Laisvas
Namo plotas (m2):
106.3
Kaina:
154135€
Nr:
3
Adresas:
Laukuvos g. 27 a
Nr. 3
Statusas: Laisvas
Namo plotas(m2): 105.65
Kaina: 158475€
Žemės: 2.6a
Priedai: Žemė.
Statusas:
Laisvas
Namo plotas (m2):
105.65
Kaina:
158475€
Nr:
4
Adresas:
Laukuvos g. 27 b
Nr. 4
Statusas: Laisvas
Namo plotas(m2): 105.65
Kaina: 142627.5€
Žemės: 2.17a
Priedai: Žemė.
Statusas:
Laisvas
Namo plotas (m2):
105.65
Kaina:
142627.5€
Nr:
5
Adresas:
Laukuvos g. 27 b
Nr. 5
Statusas: Laisvas
Namo plotas(m2): 105.65
Kaina: 142627.5€
Žemės: 1.8a
Priedai: Žemė.
Statusas:
Laisvas
Namo plotas (m2):
105.65
Kaina:
142627.5€
Nr:
6
Adresas:
Laukuvos g. 27 b
Nr. 6
Statusas: Laisvas
Namo plotas(m2): 105.65
Kaina: 142627.5€
Žemės: 2.48a
Priedai: Žemė.
Statusas:
Laisvas
Namo plotas (m2):
105.65
Kaina:
142627.5€
Nr:
7
Adresas:
Laukuvos g. 29
Nr. 7
Statusas: Laisvas
Namo plotas(m2): 106.3
Kaina: 138190€
Žemės: 1.95a
Priedai: Žemė.
Statusas:
Laisvas
Namo plotas (m2):
106.3
Kaina:
138190€
Nr:
8
Adresas:
Laukuvos g. 29
Nr. 8
Statusas: Laisvas
Namo plotas(m2): 106.3
Kaina: 138190€
Žemės: 1.58a
Priedai: Žemė.
Statusas:
Laisvas
Namo plotas (m2):
106.3
Kaina:
138190€
Nr:
9
Adresas:
Laukuvos g. 29 a
Nr. 9
Statusas: Laisvas
Namo plotas(m2): 106.3
Kaina: 138190€
Žemės: 1.69a
Priedai: Žemė.
Statusas:
Laisvas
Namo plotas (m2):
106.3
Kaina:
138190€
Nr:
10
Adresas:
Laukuvos g. 29 a
Nr. 10
Statusas: Laisvas
Namo plotas(m2): 106.3
Kaina: 148820€
Žemės: 3.28a
Priedai: Žemė.
Statusas:
Laisvas
Namo plotas (m2):
106.3
Kaina:
148820€
Daugiau informacijos:
Nr:
11
Adresas:
Laukuvos g. 29 c
Nr. 11
Statusas: Laisvas
Namo plotas(m2): 106.3
Kaina: 143505€
Žemės: 3.09a
Priedai: Žemė.
Statusas:
Laisvas
Namo plotas (m2):
106.3
Kaina:
143505€
Nr:
12
Adresas:
Laukuvos g. 29 c
Nr. 12
Statusas: Rezervuotas
Namo plotas(m2): 106.3
Kaina: 143505€
Žemės: 1.92a
Priedai: Žemė.
Statusas:
Rezervuotas
Namo plotas (m2):
106.3
Kaina:
143505€
Nr:
13
Adresas:
Laukuvos g. 29 c
Nr. 13
Statusas: Laisvas
Namo plotas(m2): 106.3
Kaina: 143505€
Žemės: 1.85
Priedai: Žemė.
Statusas:
Laisvas
Namo plotas (m2):
106.3
Kaina:
143505€
Nr:
14
Adresas:
Laukuvos g. 29 d
Nr. 14
Statusas: Laisvas
Namo plotas(m2): 106.3
Kaina: 143505€
Žemės: 1.96a
Priedai: Žemė.
Statusas:
Laisvas
Namo plotas (m2):
106.3
Kaina:
143505€
Nr:
15
Adresas:
Laukuvos g. 29 d
Nr. 15
Statusas: Laisvas
Namo plotas(m2): 106.3
Kaina: 143505€
Žemės: 1.8a
Priedai: Žemė.
Statusas:
Laisvas
Namo plotas (m2):
106.3
Kaina:
143505€
Nr:
16
Adresas:
Laukuvos g. 29 d
Nr. 16
Statusas: Rezervuotas
Namo plotas(m2): 106.3
Kaina: 154135€
Žemės: 4.57a
Priedai: Žemė.
Statusas:
Rezervuotas
Namo plotas (m2):
106.3
Kaina:
154135€